Regler

Allmänna fiskebestämmelser

Medlemskort säljes endast till personer mantalskrivna och bosatta inom respektive område,
samt de som är ägare av fiskerätt inom området

Barn under 15 år får fiska utan avgift i sällskap med målsman och på dennes kort och kvot

Fiskeredskap som lämnas utan tillsyn, skall vara märkta på sådant sätt, att av märkningen otvetydligt framgår vem som är brukare av redskapet

Fiskekortet berättigar till angelfiske med 12 don.

Fiske med bete typ POWER BAIT deg kulor ej tillåtet

Fiskevårdsområdet fritar sig allt ansvar för den fiskandes skadegörelse på annans egendom

Minimimåt Röding 30 cm, Harr och Öring 35cm. All fisk under angiven storlek skall återutsättas. Vid återutsättning tänk på att hantera fisken varsamt.

Ryckfiske ej tillåtet

Endast ett spö/fiskare får användas

Rätten att trafikera vägar inom området medföljer ej fiskekortet

Utterfiske EJ tillåtet

Spöfiske med levande agn ej tillåtet

Fiskeförbud 50 m nedan, samt 25 m ovan fångstfälla, vandringshinder, samt en radie av 50 m vid kassodling

Begränsningar eller förbud i ett vatten kan förekomma, detta uppskyltas då

Lokala fiskebestämmelser

Fiske från båt och flytring förbjudet, endast spöfiske är tillåtet i: Abborrtjärn, Blanktjärn, Hockalamm, Igeltjärn, Mårdsjön, Råtjärn, Smaltjärn, Stensjön, Tallbergstjärn, Älgsjön* och Öringtjärn.

För Abborrtjärn gäller speciellt dagkort som säljs i automat vid macken och på Ica Nickeln

Båtuthyrning Älgsjön (* fiske tillåtet från hyrd båt) hos Ica Nickeln och Stensjön hos Hamra Konferens & Vildmarksservice. Samma avgift (100 kr) tillkommer vid fiske från flytring

Särskilt nätfiskekort (1 dygn/5 nät) gäller enbart för nätfiske i följande sjöar: Dåasen, Fetingen, Gällsjön, Hamrasjöarna, Karsjön, Kroksjön, Lomsjöarna, Långarna, Mansjön, Nätsjön, Ryggasjöarna, Sillersjöarna, Stenslåsjön, Tensjön och Västersjön

Allt fiske i strömmande vatten förbjudet perioden 1/9 – 31/12. Lokala förbud kan förekomma, detta skyltas då upp.

Fiske efter harr är förbjudet från den 1:a mars till den 15:e maj. Det är under denna tid som harren leker och därför är den helt fredad.

Uthyrningstugor: Älgsjöstugan