Det råder fiskeförbud tillsvidare i följande vatten från och med 19:e oktober 2017:

  • Hemsjön (i Hamra),
  • Hebbasuo,
  • Smaltjärn,
  • Öringstjärn,
  • Abborrtjärn (vårt vatten med “put and take”)

/Styrelsen Los-Hamra Fvof