Det råder fiskeförbud tillsvidare i följande vatten från och med 19:e oktober 2017: Hemsjön (i Hamra), Hebbasuo, Smaltjärn, Öringstjärn, Abborrtjärn (vårt vatten med “put and take”) /Styrelsen Los-Hamra Fvof