Från 1:a december öppnas Hokkalampi, Hebbaso och Hemsjön i Hamra för fiske.

FISKE FÖRBUD råder i Smaltjärn och Öringstjärn. De öppnas igen för fiske 1:a juni 2017

MVH LOS-HAMRA FVOF