Det har inkommit många förfrågningar och önskemål om att inom fiskevårdsområdet tillåta fiske från flytring. Vi har därför diskuterat detta i styrelsen och beslutat om nya regler.

Att fiska från flytring jämställs med att fiska från båt. I de sjöar där det är förbjudet att fiska från båt är ej heller fiske från flytring tillåtet*. Denna regel finns främst för att vi vill minska fisketrycket på de vatten där vi planterar ut fiske. För Älgsjön finns ett undantag. Där tillåter vi fiske från båt givet att den hyrs av fiskevårdsområdet och för samma kostnad (100 kr) får man använda flytring.

 

* Abborrtjärn, Blanktjärn, Hockalamm, Igeltjärn, Mårdsjön, Råtjärn, Smaltjärn, Stensjön, Tallbergstjärn, Älgsjön (spec. regler) och Öringtjärn