Det har inkommit många förfrågningar och önskemål om att inom fiskevårdsområdet tillåta fiske från flytring. Vi har därför diskuterat detta i styrelsen och beslutat om nya regler. Att fiska från flytring jämställs med att fiska från båt. I de sjöar där det är förbjudet att fiska från båt är ej heller fiske från flytring tillåtet*….