Vintern är över och sommarfisket kommer allt närmare. I och med det vill vi informera om följande. Inom fiskevårdsområde är det nu fiskeförbud till och med 31 maj i följande vatten: Öringstjärn, Smaltjärn, Hebbusotjärn, Hockalampi och Hemsjön i Hamra. Fiske efter HARR är förbjudet från den 1:a mars till den 15:e maj. Det är under…