Det flesta av våra vatten är nu öppna och på vissa håll har fisket varit bra! Under vintern kommer Öringstjärn och Smaltjärn hållas stängda och öppnas igen när vägarna torkat upp. Vi annonserar på hemsidan när förbudet hävs. I och med att vi inte uppdaterar hemsidan så ofta ger vi ingen aktuell information om isläget….