Öppning av Abborrtjärn P&T

Lördagen den 2:a decmber kl 08:00 öppnas Abborrtjärn P&T för fiske. Kort säljs på plats under lördagen 2:a december fram till kl 14:00. För övriga dagar införskaffas giltigt fiskekort på sedvanligt sätt. Giltigt fiskekort är: Dagkort = 100 kr max 3 st fiskar. Tjärnen är öppen lördag 2:a och söndag 3:e december. Tjärnen stängs sedan en…


Fiskeförbud

Det råder fiskeförbud tillsvidare i följande vatten från och med 19:e oktober 2017: Hemsjön (i Hamra), Hebbasuo, Smaltjärn, Öringstjärn, Abborrtjärn (vårt vatten med “put and take”) /Styrelsen Los-Hamra Fvof


ABBORRTJÄRN P&T

Öppnas för fiske den 10-11 december med start lördag klockan 08:00 Vi säljer fiskekort på plats under lördagen. Pris 100 kr, max 3 st fiskar. Därefter fiskeförbud mellan 12-16 december Från och med den 17:e december öppnar Abborrtjärn igen. MVH LOS-HAMRA FVOF


Information om öppna och stängda fiskevatten

Från 1:a december öppnas Hokkalampi, Hebbaso och Hemsjön i Hamra för fiske. FISKE FÖRBUD råder i Smaltjärn och Öringstjärn. De öppnas igen för fiske 1:a juni 2017 MVH LOS-HAMRA FVOF


Ändrade regler för fiske från flytring

Det har inkommit många förfrågningar och önskemål om att inom fiskevårdsområdet tillåta fiske från flytring. Vi har därför diskuterat detta i styrelsen och beslutat om nya regler. Att fiska från flytring jämställs med att fiska från båt. I de sjöar där det är förbjudet att fiska från båt är ej heller fiske från flytring tillåtet*….


Bortrövad fiskekortsautomat

Tyvärr har fiskekortsautomaten i Hamra stulits. Det innebär att de som vill köpa fiskekort i automat nu endast kan göra det vid ICA i Los. Vi beklagar det inträffade och att servicen för de som vill fiska inom Loos-Hamra fvo försämrats. För den som tror att det ligger en förmögenhet i lådan – det gör…


Nyheter maj 2016

Vintern är över och sommarfisket kommer allt närmare. I och med det vill vi informera om följande. Inom fiskevårdsområde är det nu fiskeförbud till och med 31 maj i följande vatten: Öringstjärn, Smaltjärn, Hebbusotjärn, Hockalampi och Hemsjön i Hamra. Fiske efter HARR är förbjudet från den 1:a mars till den 15:e maj. Det är under…


Vinter 2016

Det flesta av våra vatten är nu öppna och på vissa håll har fisket varit bra! Under vintern kommer Öringstjärn och Smaltjärn hållas stängda och öppnas igen när vägarna torkat upp. Vi annonserar på hemsidan när förbudet hävs. I och med att vi inte uppdaterar hemsidan så ofta ger vi ingen aktuell information om isläget….


Fiskekort via iFiske…

Loos-Hamra fvo är anslutna till iFiske. Det innebär att det går att köpa fiskekort online. Följ länken till iFiske   =>   http://www.ifiske.se/fiske-voxnan-storhamrasjon-mfl.htm


Sommar…

Nu är sommaren äntligen här!   Alla våra vatten är öppna sedan 1:a juni. Klickar ni på fliken “Fiskevatten” visas en karta över de populäraste fiskevattnen inom vårt fiskevårdsområde.